Financijske i ostale pomoći

 1. Centar za socijalnu skrb dijeli (prema mogućnostima) jednokratnu pomoć i roditeljima djece s teškoćama. Treba priložiti račune za nabavku ortopedskih pomagala, lijekova, medicinske habilitacije. Za Grad Zagreb
 2. Grad Zagreb daje financijsku pomoć roditelju njegovatelju ili njegovatelju ako ukupni prihodi ne prelaze 2.500,00 kn
 3. Pravo na besplatnu godišnju kartu za nezaposlene osobe s invaliditetom i njihovog pratitelja u Gradu Zagrebu (čl.32 Odluke o socijalnoj skrbi)
 4. Zaklada “Hrvatska za djecu” :
  • naknadu troškova ili djela troškova putovanja ili boravka izvan mjesta prebivališta
  • u slučaju teške kronične bolesti djeteta
  • pokriće troškova ili dijela troškova nabavke lijekova u slučaju teške kronične bolesti djeteta
  • liječenje ili medicinsku rehabilitaciju djeteta ili za osiguranje roditeljske skrbi i brige o bolesnom djetetu koje je na liječenju ili rehabilitaciji izvan stalnog mjesta prebivališta