OSI – stanje u RH u 2015.

HZJZ svake godine donosi Izvještaj o OSI u RH. Iznosimo najzanimljivije činjenice:

U RH OSI čine oko 11,9% od ukupnog stanovništva, od toga je svega 8% djece do 19. godine. Oko 63% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 28% ima srednju stručnu spremu dok je 3% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje zabilježeno je kod 6% osoba s invaliditetom. Prema podacima Očevidnika, u RH je 20193 zaposlenih osoba s invaliditetom s 51% udijelom muških i 49% udijelom ženskih osoba pri čemu 13009 osoba s invaliditetom zadovoljava kriterije Pravilnika o očevidniku (NN 44/14 i 97/14) i poslodavac ih može računati u kvoti. Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (79%) žive u obitelji dok ih oko 18% živi samo. Oko 0,5% ima udomitelja ili skrbnika, a 2.906 osoba s invaliditetom boravi u ustanovi. U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi oko 15% osoba s invaliditetom. Oko 58% osoba, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i njegom u punom opsegu te im je Barthelov indeks 0-60. Najveći broj osoba ostvaruje svoja invalidska prava preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U Registar osoba s invaliditetom pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 40.589 osoba s time da je veći broj muških osoba (64%). Poremećaji govorno-glasovne komunikacije te specifične poteškoće u učenju najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja dok je potpuna odgojno obrazovna integracija prilagođenim nastavnim postupcima najčešći oblik njezinog specificiranog provođenja. 134.926 osobe s invaliditetom, oko 26% od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno je u sustavu socijalne skrbi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *