ICT AAC – aplikacije za komunikaciju na hrvatskom jeziku

Projekt ICT – AAC ili “Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama” u trajanju od ožujka 2013. do ožujka 2015. godine bio je usmjeren na razvoj novih usluga, aplikacija te prijenos znanja koristeći informacijske i komunikacijske tehnologije.

Naša udruga je bila udruga partner od samih početaka projekta i sudjelovala u osmišljavanju i testiranju pojedinih aplikacija.

Na stranicama e laboratorija možete naći puno besplatnih aplikacija kojima možete djetetu osmisliti razne igre i zadatke za učenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *