Razvoj govora

Kada se zabrinuti ako vaše dijete ne brblja, ne govori? Čekati do škole ili odmah krenuti? Logoped vam može pokazati kako razvijati komunikacijske vještine vašeg djeteta kroz igru. Ne treba predugo čekati jer čim prije krenete u rješavanje problema, tim lakše, bez trauma možete umanjiti teškoće.
Razvojna linija je preuzeta s www.logoped.hr.

Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
0 – 3 mj svoje raspoloženje izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem ne reagira na jake zvukove (npr. ne trza se na jake zvukove)
sluša glasove i druge zvukove
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
3 – 9 mj igra se govornim organima (plazi jezik, guguće) ne smije se glasno
odgovara smijehom na ugodne glasove, a ljutnjom na neugodne ne imitira glasove
6. – 9. mj. faza redupliciranog brbljanja (ba-ba … NIJE PRAVA RIJEČ! jer nema značenje) ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
8. – 9. faza neredupliciranog brbljanja (ba – ga)
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
9 – 15 mj. razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. “daj loptu” siromašno brblja ili ne brblja uopće
razumije značenje više jednostavnih riječi ne odaziva se na svoje ime
javlja se prva riječ sa značenjem ne prepoznaje raspoloženje u glasu odraslih
imitira nove zvukove i radnje ne javlja se riječ sa značenjem!
pogledom traži imenovane predmete ne uspostavlja kontakt očima sa sugovornikom
gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
maše pa – pa
odmahuje glavom u značenju “ne”
odguruje od sebe stvari koje ne želi
pruža ruke da ga se primi
miče se od nepoznatih osoba
reagira na svoje ime
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
15 – 18 mj. govori od 5 do 20 riječi, riječi su uglavnom imenice ne razumije “pa – pa” i ne govori
ponavlja riječi i raze kao “daj piti”, “tata pa-pa” ne razumije ˝ne˝
intonacija brbljanja sliči na intonaciju rečenice (melodija) ne razumije geste i ne koristi ih (npr. pokazivanje rukom što želi)
traži “daj još” govori manje od 5 riječi
slijedi jednostavne upute, npr. “donesi loptu” ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja
pokazuje što želi
pokazuje 1 do 3 dijela tijela
pokazuje 2 ili više predmeta na slikama
donosi stvari da ih pokaže drugima
protestira s ´´ne˝ i odmiče se
govori “pa -pa” i druge ritualne riječi
traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
18 mj. – 2 god. koristi oko 50 prepoznatljivih riječi ne slijedi i ne razumije jednostavne upute poput “dođi ovamo, donesi…”
može pokazati i imenovati svakodnevne predmete ne kombinira dvije riječi u rečenicu
oponaša zvukove životinja ili ih imenuje ne imitira riječi i radnje odraslih
ponavlja riječi koje čuje ne pokazuje dijelove tijela na upit
kombinira dvije riječu u rečenicu kao npr. “Beba papa” nema početka kombinatoričke igre ( stavljanje dva predmeta u međusoban odnos) niti simboličke igre (igra pretvaranja – mama i tata, kuhanje …)
počinje koristiti glagole i pridjeve
koristi negacije: nema, ne
počinje koristiti zamjenicu “ja” i “ti”
zna pokazati najmanje pet dijelova tijela
razumije pitanja tko, gdje, što
na postavljeno pitanje odgovara adekvatno s “da” i “ne”
koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
2 – 3 god. imenuje stvari svakodnevne uporabe ne odgovara na jednostavna pitanja
rečenica se sastoji od 2-3 riječi ne postavlja pitanja
postavlja jednostavna pitanja govor je nerazumljiv ukućanima, osobito stranim osobama
odgovara na pitanja: tko, što, gdje ne koristi jednostavne rečenice
osim imenica, glagola i pridjeva koristi zamjenice i priloge mjesta ne voli slušati priče, pjesmice
počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme
sluša kratke priče
pridružuje iste boje
zna odnose: u, na, ispod, gore, dolje
zna veliko i malo
shvaća opasnosti
ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. pripremu i odlazak na spavanje
ista slikovnice i imenuje slike
izražava emocije
privlači pažnju riječima
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
3 – 4 god. koristi rečenicu od 3-4 riječi rjeničk je siromašan
postavlja pitanja zašto, kada, što ako ne izgovara većinu glasova
koristi zamjenice okolina ga ne razumije
povezano govori o stvarima koje su se dogodile ne razumije dvostruke i trostruke upute
priča kraće priče, komentira događanja ne koristi govor za rješavanje problema
zna svoje ime, godine i spol nema interakcije s drugom djecom
odgovara na uputu koja uključuje tri radnje (npr idi u sobu, nađi loptu i donesi)
s 4 godine poznaje osnovne boje
prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe
“čita” slikovnice
zna igrati ulogu druge osobe i u igri
traži dopuštenje
objašnjava kada ga sugovornik ne razumije
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
4 – 5 god. priča duge priče ima mali fond riječi koje koristi
odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako … rečenica je jednostavne strukture
pita za značenje riječi prisutne su česte gramatičke pogreške
mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5 izostavlja glasove
koristi rečenicu s 4-6 riječi ne razumije značenje riječi
koristi sve vrste riječi gramatički pravilno ne poznaje boje
identificira dijelove koji nedostaju ne razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose
imenuje krug i trokut dijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s okolinom
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
5- 6 god. izgovor svih glasova je pravilan prisutne su greške u izgovoru glasova
koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilno prisutne su gramatičke pogreške
ima koncept vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečer ima teškoće u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored), riječi suprotnog značenja (široko – usko)
uviđa odnose, uzroke i posljedice ne zna pjesmice, priče
prepoznaje i imenuje geometrijske oblike ne sjeća se važnih događaja i ne može ih prepričati
prisutan je interes za slova, knjige
prepoznaje i imenuje brojke i slova
zna napisati svoje ime
zna da tekst reprezentira govorni jezik
Dob uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
6 – 7 god. lako koristi složene rečenične strukture rječnik je siromašan
usvaja apstraktne pojmove poput ljubavi, mržnje, sreće, bogatstva rečenične strukture su jednostavne
imenuje dane u tjednu ne razumije apstraktne pojmove
pričanje priče uključuje događaje, teme i likove ne razlikuje slova i brojke
govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama nije usvojena glasovna svjesnost
vodi duge razgovore teško pamti
usvojena je fonološka svjesnost: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječi, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu cjelinu
uspostavlja se veza slovo – glas
poznaje slova, počinje čitati

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *