Godišnji izvještaj POSI

Prethodno raspravi u Saboru 25.06.2021., o izvješću je 23. lipnja 2021. raspravljao matični Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku koji je jednoglasno prihvatio izvješće i predložio Saboru da se prihvati. Njihovo opsežno mišljenje predstavila je predsjednica Odbora. Saborski zastupnici pokazali su veliki interes za teme izložene u izvješću i proveli sveobuhvatnu raspravu. U raspravu su se uključili svi klubovi koji su jednoglasno podržali izvješće. 18 zastupnika dalo je svoje replike, a velik broj zastupnika uključio se u pojedinačnu raspravu.

Zastupnici su se zanimali za pitanja o inkluzivnom obrazovanju, teškoćama s upisivanjem djece s teškoćama u razvoju u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, poteškoće vezane uz obrazovanje tijekom trajanja epidemije i nastave na daljinu, potrebe uključivanja pomoćnika u nastavi. Istaknuli su potrebu dodatnog senzibiliziranja djece i učenika na prihvaćanje njihovih kolega s teškoćama u razvoju, a posebno je istaknuta neprihvatljivost dugogodišnjeg nedonošenja zakona koji su od velike važnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju kao što su Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji.

Zastupnici su zatražili i poduzimanje koraka na provođenju Nacionalnog plana Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku autizma kao i donošenju Nacionalnog plana za ranu intervenciju. Istaknuli su i potrebu osmišljavanja oblika zbrinjavanja odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra u trenutku kada se roditelji više ne mogu skrbiti o njima. Naglasili su i potrebu rješavanja pristupačnosti zgrada posebice prilikom obnove nakon potresa.

Nadovezujući se na izvješće pravobraniteljice, zastupnici su upozorili na nepoduzimanje potrebnih mjera za unaprjeđenje položaja osoba s psihosocijalnim invaliditetom. Postavljali su pitanja o opravdanosti korištenja određenih usluga od strane vojnih i ratnih osoba s invaliditetom u odnosu da za iste usluge ostale osobe s invaliditetom trebaju dokazivati svoj invaliditet, pitanje prava prednosti cijepljenja osoba s invaliditetom te njihovih asistenata i njegovatelja, potrebe jednakih uvjeta vještačenja, potrebe osiguravanja natječaja za udruge za specifične potrebe i sl. Govorilo se i o sudjelovanju osoba s invaliditetom na prethodnim parlamentarnim izborima, položaju žena s invaliditetom kao i problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pojedini zastupnici su naglasili da se kroz višegodišnja izvješća uočavaju iste preporuke i isti problemi te su naglasili potrebu njihovog žurnijeg rješavanja.

Opetovano su naglašavani zaključci pravobraniteljice o teškom položaju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju izazvanog pandemijom.

Uvodni govor se nalazi na poveznici POSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *