Novi Zakon o socijalnoj skrbi

U 10. sazivu Sabora je 20.01.2022. na glasanje došao konačni prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi. Na taj prijedlog smo svim relevantnim strukturama pisali prigovor:

“Poštovani,

obraćamo vam se kako bi vam ukazali na pravnu nesuglasicu članaka 52. i članka 58. st.1.:  

Članak 50. 

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.  

Članak 58.
   (1) Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu priznaje se osobi iz članka 55. ovoga Zakona kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja neovisno o uvjetima iz članka 57. točaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Kako se za isti stupanj težine invaliditeta predviđaju dvije potpuno različite novčane naknade koje su izrazito razlikuju u iznosu, smatramo da je došlo do greške i tražimo da se iz članka 58. st. 1. briše četvrti stupanj tj. da taj stavak glasi:
 (1) Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu priznaje se osobi iz članka 55. ovoga Zakona kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja neovisno o uvjetima iz članka 57. točaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Kako u ukazivanju na tu grešku nismo sami, vjerujemo da će doći do promjene u skladu s našim zahtjevom.

Naša udruga je bila uključena u radno tijelo SOIH-a u definiranju primjedbi na sam nacrt Zakona te primjedbe smo naveli na e-savjetovanju. Jedan dio primjedbi je usvojen u konačnom prijedlogu Zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.