Naši prijedlozi izmjene Zakona i Pravilnika

  • Izmjene članka 14.e. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
podrška.Udruga-OKO
  • Izmjena stavka 7. članka 36. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
izmjena-Pravilnika-udruga-OKO-konačno
  • Nadopuna čl. 36 Pravilnika o uvjetima i načina ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
scan
  • Omogućavanje roditelju koji radi SRV zbog njege djeteta da ima pravo na prekovremeni rad
upload.php?item=637
  • Naši prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Smatramo da se postoci iz čl 24. trebaju primjenjivati u jednakom iznosu i na članak 24.a jer na ovaj način se diskriminiraju roditelji u svom roditeljskom pravu obzirom na status djeteta – ako dijete je urednog razvoja, njegovi roditelji dobivaju jedan postotak proračunske osnovice, a u slučaju djeteta s težim smetnjama u razvoju, dobiva značajno manji postotak iako su troškovi skrbi o tom djetetu daleko veći. Također tražimo da u slučaju majke koja ima status roditelja njegovatelja da joj se za vrijeme obaveznog porodiljnog dopusta isplaćuje i dalje naknada u iznosu naknade roditelja njegovatelja (2.500 kn) a ne da da dobija 3 mjeseca iznos od 1.600 kn iako se i u tom periodu brine o djetetu s teškoćama u razvoju. Naravno da bi joj se taj iznos priznao samo u slučaju da nitko iz obitelji nije preuzeo na sebe taj status. Te majke se vode kao nezaposlene i zato dobivaju najmanji iznos naknade iako rade neprekidno 24h/7 dana brinući se o djetetu s najvećim stupnjem invalidnosti. Također smatramo da se treba promijeniti i naziv djeteta sa smetnjama u razvoju u skladu s Konvencijom u – dijete s teškoćama u razvoju.”