Projekti

Pomoćnici u nastavi u COO Dubrava:– 2016./2017., 2018/2019., 2019./2020. putem natječaja MZOS.

Grupa podrške – jedina udruga u Hrvatskoj koja pruža stručnu podršku roditeljima djece s teškoćama kontinuirano od 2002. godine. Od 2006. godine taj projekt financira Grad Zagreb. Održava se jedanput mjesečno.

Edukativni vikend – organiziramo ga jedanput godišnje još od 2003. godine. Bili smo u Fužinama, Tuheljskim toplicama i u termama Jezerčica, koje smo odabrali kao najpogodnije.

Patronažna radna terapija – naša vrhunski educirana radna terapeutica u domu članova udruge uči djecu životnim vještinama, pomaže u učenju, uči ih nadomjesnoj komunikaciji i funkcionalnom učenju. Dvije godine smo imali financijska sredstva za  taj projekt, a u međuvremenu i dalje tražimo financiranje. Dok ne osiguramo financijska sredstva, projekt je na čekanju.

Nabavka edukativnih i didaktičkih igračaka – nabavljamo ih od donacija ili putem projekata. Članovi udruge ih mogu besplatno posuđivati.

Nabava ICT za nadomjesnu komunikaciju i učenje – nabavili smo 3 tableta, zahvaljujući donaciji.

Neurofeedback – uz pomoć donacija 2014. nabavili smo uređaj za neurofeedback i educirali roditelje za korištenje. Sustav smo 2020. nadogradili s mogućnošću beiofeedbacka za tretmane roditelja za smanjenje stresa.