Stručni članci

Razvoj govora

Kada se zabrinuti ako vaše dijete ne brblja, ne govori? Čekati do škole ili odmah krenuti? Logoped vam može pokazati ...

Uloga oftalmologa u otkrivanju i habilitaciji CVI-ja

Prezentacija dr Nede Striber na ERFCON-u 2017. o cerebralnim vidnim teškoćama (CVI) ...

Stomatološko zbrinjavanje pacijenata sa cerebralnom paralizom

Djeca s teškoćama u razvoju imaju veću sklonost kvarenja zubi zbog: problema gutanja pa se hrana duže zadržava u ustima, ...

Oralno zdravlje pacijenata sa cerebralnom paralizom i strategije za njegovo očuvanje

Djeca sa cerebralnom paralizom imaju zbog naravi cerebralne paralize dodatne specifičnosti koje im otežavaju oralno zdravlje; oni se dodatno bore ...

Kako se donose zakoni?

Postupak donošenja propisa ...

Upotreba potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije kod djece s teškoćama u razvoju

Mihaela Vovk, univ.def. logoped; terapeut RNO, spec.za PKiAT je održala prezentaciju o nadomjesnoj komunikaciji na konferenciji u Pazinu 19.11.2015 ...

Djeca s teškoćama u slovenskim školama

Prezentacija o školovanju djece s teškoćama u razvoju u Sloveniji ...

(Re)habilitacija djece s teškoćama u razvoju u Institutu za rehabilitaciju Ljubljana, Slovenija

Prezentacija koju je održala dr Hermina Damjan u CZR "Sloboština" ...