Kodeks

Kodeks proističe dijelom iz Statuta Udruge, a dijelom iz osnovnih deklaracije UN i EU, a temelji se i na osnovnim civilizacijskim i moralnim normama.

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, članovi u “OKO-a” spremni su i obvezuju se na:

AKTIVNOST

Aktivno doprinositi djelatnosti Udruge, a posebno biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje svekolikog života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;

TOLERANCIJU

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i posebnu spremnost da se uvažavanjem saslušaju tuđe argumente kada se oni ne slažu sa njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje;

NESEBIČNOST

Sudjelovati u akcijama što ih Udruga organizira pri čemu su spremni nesebično pomoći onim članovima koji su, zbog razloga otklonjive naravi, spriječeni da u tim akcijama učestvuju;

SPREMNOST ZA TIMSKI RAD I DOGOVOR

Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, te neće istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja predsjedništva ili osoba  ovlaštenih za zastupanje Udruge;

POŠTIVANJE DRUGIH

Poštovati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez pismene suglasnosti člana na kojeg se ti podaci odnose;

RAZMJENU INFORMACIJA

Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s posebnim potrebama do kojih su došli prenesu drugim roditeljima, a također i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite;

ALTRUIZAM I OSTVARIVANJE IDEALA U PRAKSI

Zalagati se u svakoj prilici za pravo integracije svake pa tako i osobe s teškoćama u razvoju/invalidnošću, u prirodnu sredinu kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s posebnim potrebama i nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.

Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost za timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebno toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj prenesu van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge o čemu odlučuje predsjedništvo.