O udruzi

 

Kome da se obratite ako Vaše dijete:

  • ima oštećenje vida,
  • i/ili problema u psihomotornom razvoju,
  • i/ili ukoliko je rođeno sa sindromima.

Riječ je o djeci koja imaju velika oštećenja vida uglavnom već od rođenja (slabovidnost visokog stupnja jednog ili oba oka), kao i dodatne poteškoće u psiho-motoričkom razvoju (mentalna retardacija, sindromi različitih vrsta itd.).

Osim programa “Mala kuća” (koji je od 2001. prerastao u Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju djece i mladeži s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama “Mali dom”) o takvoj djeci i roditeljima se ne bave niti jedan program ili udruga, budući da u Hrvatskoj ne postoji multidisciplinarni pristup djeci s mnogostrukim oštećenjima. Nažalost, oni ne pripadaju Udruzi slijepih jer Zakon ne poznaje više kategoriju slabovidna osoba, iako im ostaci njihova vida ne omogućava kvalitetan život niti razvoj.

Naše dosadašnje aktivnosti su brojne:
– pomoć roditeljima,
– pomoć djeci,
– druženja,
– suradnja s drugim udrugama i projektima,
– međunarodna suradnja,
– rješavanje problema,
– radionice za roditelje i djecu,
– igraonica i posuđivaonica igračaka, slikovnica, knjiga …,
– nabava igračaka, slikovnica, pomagala, knjiga …,
– prodajni štandovi,
– putovanja,
– zabava ………………….

 

Udruga roditelja OKO, zahvaljujući donaciji T-mobile, nudi savjete i pomoć svakodnevno na telefon: 098 696 939.