Prava

Kada se rodi dijete, imate pravo na jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kuna. Osim novčane pomoći koju isplaćuje HZZO, pojedini gradovi imaju i još određeni iznos s kojima nagrađuje rođenje djeteta: Zagreb, Osijek, RijekaBjelovar, ostali gradovi.

Nezaposleni roditelj koji obavljaju roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta ima pravo na uplatu mirovinskog staža iz državnog proračuna.

Zakonodavac razlikuje (Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama):

  • rodiljni dopust – prvih 6 mjeseci uz naknadu u iznosu od 100% plaće;
  • roditeljski dopust – drugih 6 mjeseci uz naknadu u iznosu 70% proračunske osnovice tj.  2.328,20 kn.

Što nakon 1. godine djetetova života?

Dakle, ako vaše dijete ima dijagnozu, te mu je i nakon 1. rođendana potrebna pojačana skrb i njega, zakonodavac vam pruža i tu mogućnost i to u obliku:

  • pojačane brige i njege djeteta – ostanak kod kuće za 70% proračunske osnovice tj za  2.328,20 kn mjesečne naknade, najduže do 3. godine djeteta (odobrava HZZO), preporuku piše djetetov liječnik;
  • dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – ostanak kod kuće za 70% proračunske osnovice tj za  2.328,20 kn mjesečne naknade, najduže do 8. godine djeteta (odobrava HZZO), morate proći vještačenje;
  • SRV – rad s polovicom radnog vremena za punu plaću i sa svim pravima iz radnog odnosa kao da radite puno radno vrijeme NN 18/09 (Obrazac za popunjavanje isplatne liste) (odobrava HZZO);
  • status roditelja njegovatelja  – u slučaju najtežih ili višestrukih teškoća. Naknada iznosi 4.000 kn (odobrava lokalni Centar za socijalnu skrb nakon provedenog vještačenja). Morate biti nezaposleni kako bi ostvarili to pravo (ako ste zaposleni, trebate dati otkaz nakon što vam CZSS odobri status). Pripazite da nemate prekid mirovinskog staža!!! Ako dijete nije nigdje uključeno, imate pravo na još 500 kn dodatka tj. sveukupno 4.500 kn.

Uz te financijske mogućnosti, ako dijete dobije čl. 40. st.1. imate pravo na invalidninu od 1750 kn. Postoji i uvećani dječji doplatak (dd) koji NE ovisi o prihodima obitelji i iznosi 833 kn. Grad Zagreb isplaćuje korisnicima invalidnine i pomoć u iznosu od 200 kn.

Postupak u slučaju težih smetnji u razvoju je slijedeći:

1. majka i otac trebaju biti u radnom odnosu, tj. jedan roditelj treba biti u radnom odnosu s punim radnim vremenom, a drugi NE smije biti nezaposlen – za ostvarivanje prava preko HZZO-a,

2. predaje se zahtjev s potrebnom dokumentacijom područnom HZZO-u za rad s polovicom radnog vremena/produljenog roditeljskog dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. (Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta),

3. Podnesete zahtjev podružnom centru za socijalnu skrb (CZSS) za odobravanja svih pripadajućih prava djetetu (osobna invalidnina, znak pristupačnosti,  socijalne usluge pojedinih centara: defektolog, logoped, senzorna integracija, vježbe vida itd.). Oni vas upute na liječničku komisiju (Jedinstveno tijelo vještačenja) koja odlučuje prema nalazima koje su podnešeni o kakvom stupnju oštećenja se radi (Pravilnik o JTV),

4. ako odobre čl. 40. st.1. tj da je dijete s teškim oštećenjima i nesposobno za samostalni život (ne može samo jesti niti brinuti se o sebi), ima se pravo na invalidninu od 1500,00 kn.

5. kod prava na pola radnog vremena, dobiva se puna plaća (jedan dio isplaćuje firma, a jedan dio HZZO), dijete ne smije biti duže od 8 sati u vrtiću ili zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi (čl. 5. Pravilnika)

6. imate pravo na uvećani dd od 833 kn, no to pravo ponekad vežu uz pravo na osobnu invalidninu,

7. ako dijete ima teže oštećenje zdravlja, u ovisnosti o prihodu po članu obitelji, imate pravo na pomoć i njegu (u punom ili smanjenom opsegu).

Potrebna dokumentacija za HZZO komisiju:

1. Potvrda o zaposlenju na puno radno vrijeme za oba roditelja;

2. Medicinsku dokumentaciju vezanu uz primarne bolesti djeteta (kopija);

3. Zahtjev koji se piše na formular dobiven u HZZO ;

4. rodni list djeteta;

5. kopija kartice tekućeg računa za uplaćivanje naknade;

6. u slučaju da po prvi put tražite SRV, trebate suglasnost poslodavca za to pravo.

(U slučaju da vam poslodavac ne izda suglasnost za vaše SRV, država mu daje dodatnih mjesec dana da organizira posao, te nakon što prođe tih mjesec dana, nije vam više potrebna suglasnost poslodavca.)

Proučite! (NN153/14lista-težine-i-vrste-invaliditeta

kako bi znali koja vam je medicinska dokumentacija potrebna obzirom na dijagnozu vašeg djeteta. Što bolje vam specijalisti opišu način funkcioniranja vašeg djeteta, to će JTV moći točnije odrediti kojem stupnju odgovara status vašeg djeteta i na osnovu toga ćete moći ostvariti daljnja prava.

Izmjene i dopune Uredbe (NN 108/15)

Prava na osnovu vještačenja

U ovome dokumentu su opisani postupci ostvarivanja prava iz različitih sustava na osnovi vještačenja Jedinstvenog tijela vještačenja (JTV). 

prava-na-osnovu-vjestacenja