Financijske i ostale pomoći

  1. Centar za socijalnu skrb dijeli (prema mogućnostima) jednokratnu pomoć i roditeljima djece s teškoćama. Treba priložiti račune za nabavku ortopedskih pomagala, lijekova, medicinske habilitacije. Za Grad Zagreb
  2. Grad Zagreb daje financijsku pomoć roditelju njegovatelju ili njegovatelju ako ukupni prihodi ne prelaze 4.000,00 kn
  3. Pravo na besplatnu godišnju kartu za nezaposlene osobe s invaliditetom i njihovog pratitelja u Gradu Zagrebu (čl.32 Odluke o socijalnoj skrbi)