Ostala prava

 1. Ako se dijete rodilo prije termina koje vam je ginekolog odredio, imate pravo za toliko dana produžiti rodiljni dopust tj. prvih 6 mjeseci, treba za to podnijeti molbu podružnom HZZO-u (čl.12, st. 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama)
 2. Povlastice u vožnji vlakom i brodom za osobe s invaliditetom i njihovu pratnju.
 • Potrebno je otići u Gradski Ured, Trg Stjepana Radića 1/II, soba 236 i zatražiti obrazac 3 i 4
 • za invalidnu osobu potrebna je fotokopija nalaza i mišljenja, izvod iz matične knjige rođenih
 • pratnja treba fotokopiju osobne iskaznice te se kod njih potpiše izjava da pratnja nije bolesna i da može biti pratnja
 • Time dobivate besplatni prijevoz za pratnju, te 75% povlastice na cijenu za invalidnu osobu za 4 prijevoza godišnje
 • Jadrolinija –  povlastice za prijevoz osoba i osobnih automobila
 1. Znak pristupačnosti (NN 78/08)

ZAHTJEV za znak pristupačnosti osobama s invaliditetom s područja Zagrebačke županije podnosi se UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, Službi za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/VI u Zagrebu (INFORMACIJA: tel 6345-110)

a za grad Zagreb: Gradskom uredu za stambene i komunalne poslove, promet i veze, Odjelu za promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, tel. 01/61-01-143.

Za grad Rijeku: Ured za gospodarstvo, Riva 10, (šalter sala).

Za grad Split: Ured državne uprave u SDŽ, Služba za gospodarstvo, Odjel za pomorstvo, promet i veze, Bihaćka 1.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
1. rješenje Jedinstveng tijela vještačenja o postotku ošećenja donjih ekstremiteta liste tjelesnih oštećenja koji ne smije biti manji od 60 % ili sveukupno 80%
2. fotografiju podnositelja zahtjeva,
3. upravnu pristojbu od 70,00 kuna (invalidi Domovinskog rata su oslobođeni plaćanja).

Znak pristupačnosti se, uz rješenje, izdaje na ime osobe s invaliditetom i omogućava vožnju u bilo kom vozilu (osobno, taxi), odnosno na ime udruge osoba s invaliditetom s rokom trajanja 5 godina.
U gradu Zagrebu se osobama s invaliditetom dopušta besplatno parkiranje na svim javnim parkiralištima u zonama naplate, i to najduže dva sata tijekom jednog dana. Vrijeme parkiranja počinje od prvog opažaja u danu i teče bez prekida najduže dva sata.
 Više o tome na Zagrebprakingu

 1. Parkiranje na Jarunu
 2. Pravo na rezervirano parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom, primjer zahtjeva parkirno mjesto1
 3. Besplatna godišnja pokazna karta ZET/HŽ
 4. Oslobađanje od HRT pristojbe
 5. Povlaštena osnovna telefonska pretplata u T-HT-u u iznosu od 50%
 6. Subvencioniranje troška električne energije s kuponom u iznosu od 200 kn/mjesečno – rješenje se ostvaruje u lokalnom CZSS ako u domaćinstvu imate osobu koja prima osobnu invalidninu ili je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje.
 7. Porezne olakšice: ako dijete ima 100% invaliditet ili prima pomoć za njegu, roditelj može uvećati osobni odbitak za 1,5 osobnog odbitka. Poreznu karticu treba odnijeti na poreznu upravu za upis tog podatka.
 8. Oslobođenje od godišnjeg plaćanja poreza na cestovno motornog vozila ako je vozilo prilagođeno prijevozu invalidnih osoba (čl. 12. Zakona o lokalnim porezima, NN 115/16),