Prava iz sustava obrazovanja

Predškolski odgoj

Djelatnost predškolskog odgoja je regulirana Zakonom o predškolskom odgoju i podzakonskim aktima.
U okviru redovnih programa ostvaruje se integracijski program za djecu s teškoćama u razvoju. Posebni se programi provode u posebnim odgojnim skupinama redovnih dječjih vrtića ili u posebnim ustanovama za djecu s većim teškoćama u razvoju.
Roditelji djece u posebnim skupinama potpuno su oslobođeni plaćanja vrtićkog programa.
Posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju nude se pri redovitim dječjim vrtićima ili posebnim ustanovama  s kojima radi razni stručni djelatnici (defektolozi, odgojitelji, terapeuti i medicinske sestre). I ovi programi su dignuti na razinu javnih potreba i sufinanciraju se iz Državnog proračuna od 1990. godine.
Sva djeca s teškoćama u razvoju koja su u dječjim vrtićima, bilo u posebnim skupinama ili integrirana u redovite skupine trebala bi dobiti potporu iz Državnog proračuna, prema odredbama članka 50. Zakona.

Kako situacija izgleda konkretno na terenu, najbolje opisuje POSI.

Mišljenje Pravobraniteljice za djecu o dužini boravka djeteta s teškoćama u razvoju:

“Unutar postojećih zakonodavnih okvira, vođeni načelom najboljeg interesa djeteta, mišljenja smo da svako dijete s teškoćama u razvoju, a posebice ono kome je prema nalazu i mišljenju Prvostupanjskog tijela vještačenja utvrđeno postojanje težeg oštećenja zdravlja ima pravo na pomoć i podršku roditelja ali i na participaciju u zajednici, u smislu uključivanja djeteta u odgojno obrazovne ustanove. Naravno da odnos provedenog vremena uz roditelje i vremena u vrtiću treba biti jasno određen te mora pratiti i zadovoljavati potrebe djeteta. Sama činjenica priznavanja roditeljima prava na dopust za njegu djeteta ukazuje na procjenu stručnjaka da dijete ima izvjesnu težinu oštećenja zbog koje ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene njegovoj kronološkoj dobi, te da je ovisno o pomoći druge osobe. Stoga je nužno da dijete tu neophodnu pomoć i podršku dobije od svojih roditelja u dovoljnoj mjeri da bi zadovoljilo svoje potrebe. S druge strane, vrtić može dopunjavati obiteljski odgoj, može djetetu pružiti sadržaje socijalizacije, potaknuti ga na ulaženje u interakcije s odraslima i vršnjacima koje će za njega biti poticajne i predstavljati dobro razvojno iskustvo. Također, dijete u vremenu provedenom u vrtiću može upoznati različite aktivnosti, igre, strategije i razviti produktivne kontakte. Program i vrijeme provedeno u vrtiću najbolje će osmisliti stručni tim vrtića u suradnji s roditeljima, međutim mišljenja smo i stava da to ni u kojem slučaju ne treba biti desetsatni program, nego program prilagođen potrebama i mogućnostima djeteta. “

Školsko obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14) kao i Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) definira načine školovanja djece s teškoćama u razvoju:

 1. redoviti program uz individualizirane postupke (čl. 5.),
 2. redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke (čl. 6.),
 3. posebni program uz individualizirane postupke (čl. 8.),
 4. posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke (čl. 9.).

Pročitajte kako izgleda Postupak upisa u 1. razred

prilagodbe-u-radu-s-učenicima-s-teškoćama-u-razvoju

Izrada IOOP-a

Obrazoni-program-Individualni

To školovanje se može održati u:

 1. redovitome razrednom odjelu,
 2. dijelom u redovitome, a dijelom u posebnome razrednom odjelu,
 3. posebnome razrednom odjelu,
 4. odgojno-obrazovnoj skupini.

Učenik s teškoćama u razvoju ima pravo na sufinanciranje prehrane u OŠ u iznosu od 1,33 €/dnevno.

Upisi u srednju školu

Postupak i opis upisa je dan u prezentaciji: Prezentacija-za-roditelje-ucenika-s-TUR

Do sada je u Republici Hrvatskoj od 2.119 osnovnoškolskih objekata, 7% objekata u potpunosti prilagođeno, a 26% objekata je djelomično prilagođeno. Prilagođeni ulaz u školsku zgradu ima 40% osnovnoškolskih objekata. Kako bi se učenicima omogućilo neometano kretanje između katova, 10% objekata na kat ima dizalo ili platformu. Pristup bez prepreka ima 55% školskih sportskih dvorana. U skladu s potrebama, Ministarstvo provodi projekt „Mreža škola bez arhitektonskih barijera“, kojemu je cilj prostorno prilagoditi dovoljan broj škola u svakoj županiji radi ravnomjerne dostupnosti školovanja učenicima s većim motoričkim teškoćama. Na interaktivnoj satelitskoj karti Hrvatske postavljena je e-Mapa odgojno obrazovnih ustanova u RH koja sadrž i detaljne podatke za više od 2.700 odgojno-obrazovnih ustanova. 

Pravo na naknadu troškova prijevoza za OŠ i SŠ za učenike s teškoćama u razvoju

Roditelj koji prevozi učenika ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza u iznosu od 10% cijene goriva za vozilo kojim roditelj prevozi dijete. Potrebno je podnijeti zahtjev ustanovi koju učenik pohađa. (Odluka MZOS)

Zaštita prava učenika

Za zaštitu prava učenika u obrazovnom sustavu možete se obratiti:

 • Ministarstvu obrazovanja,
 • Agenciji za odgoj i obrazovanje,
 • Pravobraniteljici za djecu,
 • Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom.

Stručno pedagoški nadzor u OŠ

Strucno-pedagoski_nadzor_u_OS

Stručno pedagoški nadzor u SŠ

Stručno-pedagoški_nadzor_nad_radom_ravnatelja_SŠ_-_2014.__