Prava iz sustava rada i mirovinskog osiguranja

Pravo na uvećani dječji doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji.
Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom pripada pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta. Iznosi 110,36 €.

Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva u lokalnoj podružnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Samo je prvi put potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja tj. slijedeći put se taj nalaz prilaže u slučaju promjene statusa djeteta.

Napominjemo da za dijete s težim ili teškim invaliditetom nije bitan obiteljski cenzus!

Novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom – Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom osobe mogu podnijeti u nadležnoj područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba. Pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva. Iznosi 50 €.

Uvjeti za ispunjavanje navedenog prava su:

  • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • završeno osnovnoškolsko, srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje
  • navršenih minimalno 15 godina života
  • nalaz i mišljenje tijela vještačenja kojim je nezaposlenoj osobi s invaliditetom, odnosno djetetu s teškoćama u razvoju, utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje

Mogućnost dodatnog rada – Zakon o socijalnoj skrbi u svom članku 65. a omogućava da roditelj njegovatelj/njegovatelj može dodatno raditi.