Prava iz sustava rada i mirovinskog osiguranja

Pravo na uvećani dječji doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji.
Pravo na doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom pripada pod uvjetom da je invaliditet nastao prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja djeteta.

Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva u lokalnoj podružnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Samo je prvi put potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja tj. slijedeći put se taj nalaz prilaže u slučaju promjene statusa djeteta.

Napominjemo da za dijete s težim ili teškim invaliditetom nije bitan obiteljski cenzus!

Mogućnost dodatnog rada – pitali smo HZZO da li roditelj koji se brine o djetetu s teškoćama u razvoju na način da koristi pravo SRV ili rodiljnuroditeljsku potporu, može sklapati ugovore o djelu ili autorske ugovore.

Prilažemo odgovor:

scan_2016-04-19-103432